Privacy

Dit is de Privacy Policy van Martens Multimedia, gevestigd op Steenbakkerij 42, Nieuwerkerk aan den IJssel, en hierna aangeduid als “Martens Multimedia“, “wij”, “ons” of “onze”. Martens Multimedia is een dochteronderneming van V.O.F. Fotografie Paul Martens, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24128141. Deze Privacy Policy beschrijft hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen met betrekking tot onze website https://martensmultimedia.nl (de “Website“). Wij verzamelen deze gegevens wanneer u onze Website bezoekt met uw computer, tablet of mobiele telefoon (“Computer“). Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de uitvoeringswetgeving daarvan en andere toepasselijke privacywetgeving.

Door gebruik te maken van onze Website, begrijpt u en stemt u ermee in dat wij informatie verzamelen en gebruiken in overeenstemming met dit privacy beleid. Onze Privacy Policy is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot de Website (“Gebruikers”).

Wat voor gegevens verzamelen wij?
Wij verzamelen de volgende gegevens die u ons verstrekt:

  1. E-mailadres
  2. Naam
  3. Telefoonnummer
  4. Communicatie tussen Martens Multimedia en u (wij mogen u dienst-gerelateerde e-mails sturen)

Logfile informatie
Wij verzamelen uitsluitend informatie die uw browser verstuurt wanneer u onze Website bezoekt, indien dit noodzakelijk is voor het juiste functioneren van de Website, in het bijzonder voor de bescherming van de Website en uw Computer tegen handelingen die de veiligheid in gevaar kunnen brengen. Deze logbestanden kunnen informatie bevatten zoals uw IP-adres, browsertype, browserversie, de pagina’s van onze Website die u bezoekt, de datum en tijd van uw bezoek, de tijd die u op deze pagina’s doorbrengt en andere statistieken.

Analytische diensten
Wij maken gebruik van analytische diensten van derden om ons te helpen het verkeer en trends op onze Website te meten. Deze tools verzamelen informatie die wordt verzonden door uw Computer, onze Website, de webpagina’s die u bezoekt, add-ons en andere informatie die ons helpt onze Website te verbeteren. Deze diensten maken gebruik van cookies, eenvoudige tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf of in het geheugen van uw Computer. Cookies kunnen uw Computer of de bestanden op uw Computer niet beschadigen en verzamelen anoniem informatie over uw log-informatie en log-gedrag. Wij combineren deze informatie met die van andere Gebruikers om trends en patronen te identificeren, maar we kunnen individuele Gebruikers niet identificeren. Wij maken gebruik van Google Analytics als onze analytische dienst en delen alleen gegevens met Google die wij volgens de AVG mogen delen. Google Analytics installeert een permanent cookie in uw webbrowser om u te identificeren, maar u kunt deze functie volledig voorkomen door cookies uit te schakelen in uw browser.

Daarnaast maken wij gebruik van Google reCAPTCHA v3. Dit detecteert robots beter zonder bezoekers lastig te vallen, waardoor websites nog gebruiksvriendelijker worden, omdat bezoekers geen stopborden of verkeerslichten meer hoeven te klikken om formulieren te versturen.

Ook word er gebruik gemaakt van Google Fonts. Door het gebruik van Google Fonts kan de website snel geladen worden en hebben ze een consistente uitstraling op verschillende apparaten en browsers.

Als laatste word er gebruik gemaakt van YouTube embeds (no coockie). YouTube embeds (nocookie) is een manier om video’s van YouTube op andere websites in te bedden zonder cookies van derden te gebruiken. Wanneer een video van YouTube op een website wordt ingesloten, worden er standaard cookies geplaatst op de computer van de gebruiker door YouTube. Met de “nocookie” optie wordt deze cookie-plaatsing voorkomen. Dit betekent dat YouTube geen persoonlijke gegevens van de gebruiker kan verzamelen terwijl de video wordt bekeken.

Hoe gebruiken wij deze informatie?
Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij om onze Website te ondersteunen en verbeteren door:

– Statistieken te bekijken, zoals het aantal bezoekers en het verkeer naar de Website;

Hoe wordt deze informatie gedeeld?
Wij zullen uw (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden.

Zeggenschapswijziging
Indien Martens Multimedia of een deel daarvan wordt verkocht, overgedragen of de activa bij een andere organisatie terechtkomt, kunnen de via de Website verzamelde gegevens onder de verkochte of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger is gebonden aan de afspraken in deze Privacy Policy.

Wettelijk verzoek en voorkoming schade
We kunnen op basis van een wettelijk verzoek toegang krijgen tot uw informatie en deze delen om fraude of illegale activiteiten op te sporen en om ons, u en anderen te beschermen. We hebben maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen, maar kunnen niet garanderen dat deze niet worden geopend, onthuld, gewijzigd of vernietigd. U bent verantwoordelijk voor het beheren van uw e-mails en wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy of veiligheid van andere organisaties.

Internationale overdraging
Uw gegevens kunnen worden opgeslagen en beheerd op computers en/of servers buiten Nederland en/of de EU, waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen. Wij zullen er echter voor zorgen dat de verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EU, indien van toepassing, op een wettelijke en zorgvuldige manier gebeurt.

Bewaartermijn
In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart Martens Multimedia persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Indien u meer informatie wil over hoe lang uw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kunt u contact opnemen met support.

Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit
Wanneer u inzage wil in uw persoonsgegevens, als u uw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen of als u uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan u of aan een derde dan kunt u contact opnemen met support of een brief sturen aan:

Martens Multimedia 
Steenbakkerij 42
2913LJ, Nieuwerkerk aan den IJssel

 Applicaties, websites en diensten van derden
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de handelingen van derden, waaronder de informatie of inhoud die zij bieden, op applicaties, websites of diensten die gelinkt zijn naar of van onze Website. Onze Privacy Policy is niet van toepassing wanneer u gebruik maakt van een link naar een andere applicatie, website of dienst. De regels en het beleid van de derde zijn van toepassing op uw gedragingen op hun applicatie, website of dienst, inclusief degenen met een link op onze Website.

 Privacy van kinderen
We vragen niet bewust om gegevens van personen jonger dan 16 jaar (“Kinderen“). Als we ontdekken dat we per ongeluk persoonlijke gegevens hebben verzameld van kinderen zonder toestemming van hun ouder of voogd, zullen we stappen ondernemen om deze gegevens van onze servers te verwijderen. Als u denkt dat uw kind persoonlijke gegevens heeft verstrekt aan ons zonder uw toestemming, neem dan contact met ons op via support. Als u als kind persoonlijke gegevens op onze site hebt achtergelaten en deze wilt verwijderen, zullen we ons best doen om deze gegevens te verwijderen. Neem contact met ons op via support als u denkt dat u als kind persoonlijke gegevens aan ons hebt verstrekt.

 Wijzigingen
Martens Multimedia kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy Policy treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.

Contact
Wanneer u vragen heeft over deze Privacy Policy, dan kunt u contact opnemen met Martens Multimedia via mail@martensmultimedia.nl.