Voor deze drie sectoren biedt Virtual Reality vele kansen. Visuele media zijn alom vertegenwordigd in...